Why Filipinos Have Spanish Surnames

Image
  All Filipino people have surnames: some have Spanish sounding ones, some have native Tagalog ones, some have Chinese sounding ones....the only one who does not have an "apelydo" or surname is Gloc 9 because " nandito na si Gloc 9, wala siyang apelydo"! As husband of a Filipina I have regular social interactions with Filipinos and I know plenty of De La Cruz, Ramos, De Ramos, Lopez, Lachica and many other Filipino people who have Spanish surnames I also have Pinoy friends who have non Spanish-sounding surnames like Binaban, Macaraig, Macaraeg. My wife's surname is Eco and this particular surname is actually common in Italy and Umberto Eco is one of the most famous Italian writers and best-selling authors. I also know many whose surname is Tolentino , which could also be Italian and, actually, here in Italy we have the town of Tolentino and Nicola da Tolentino is viewed as a saint by the Catholic church. While a lot of Filipino people have Spanish surnames, th

Talaga bang Bahala-na si Bathala?

(originally posted in http://italpinoy1967.com/2020/09/07/talaga-bang-bahala-na-si-bathala/)

Una sa lahat nais kong ipaliwanag na ang blog ko ay hindi upang ipakipag-usap ang tungkol kay Bathala.

Sinasabi ng marami Bahala-na si Bathala

Una sa lahat kailangang liwanagin kung sino ang Bathala na tinutukoy sa pananalitang ito dahil, kung, halimbawa, ang Bathalang iyon ay ang Krystianong Bathala ang alam ko ay na maraming ibinibigay na babala ang Bathalang iyon.

Ngayon, kung sa kabila ng mga babala ni Bathala ay binabale-wala ng tao ang babala ni Bathala, nagiging medyo maling akala na bahala si Bathala sa masamang resulta na idinudulot ng pagwawalang-bahala ng tao sa mga babala ni Bathala.

Isang halimbawa lang: ang alam ko ay na si Bathala ay nagbibigay ng babala tungkol sa labis ng pag-iinom ng alak. Syempre naman hindi ko sinasabi na binabale-wala ng mga Pilipino iyon dahil alam ko mabuti na hindi naman marami ang iniinom ng mga Pilipino kundi kaunti-container lang.....at inuulit ko lang.....

Pero kung sakali ang ilan sa kabila ng babala ni Bathala tungkol sa labis ng konsumo ng alak ay binabale-wala nila ang ganitong babala makatuwiran bang asahan nila na bahala-na si Bathala?

Kaya ang punto ko ay na kung talagang bahala-na si Bathala sa bawat situwasyon wala sanang ibinibigay na babala si Bathala 'di ba?

Kaunting personal reflection bilang pampatunaw......


Comments

Popular posts from this blog

Mga Pangngalan at mga Panlaping Maka-ngalan sa Wikang Tagalog

Salitang Ugat at Panlapi sa Wikang Tagalog

"Isang Kahig Isang Tuka"