Ang Wikang Italyano para sa mga Pilipino - Bahagi 3: mga Regular at di-Regular na Pandiwa

Image
"io dormo" ="ako ay natutulog"....kasama ng aso ko....sana hindi ako kagatin.... Ang mahirap tungkol sa wikang Italyano ay na mayroon maraming di-regular na mga berbo o pandiwa. Ang mahirap ay na may malaking pagkakaiba sa pagitan ng "base form" at ang "conjugated form". Sa Tagalog wala gaanong pagkakaiba: halimbawa ang "base form" ng pandiwang "pumunta" ay nagiging "pumunta", "pumupunta" at "pupunta". Pero ang katumbas na pandiwang Italyanong "andare", kapag ginagawa ang conjugation, ay nagiging: Io vado = ako ay pumupunta Tu vai = ikaw ay pumupunta Lui/lei va = siya ay pumupunta Noi andiamo = kami o tayo ay pumupunta Voi andate = kayo ay pumupunta Loro vanno = sila ay pumupunta Isip-isipin ninyo: ang "andare" ay nagiging "vado", "vai", "va" etc. Paano pwedeng matuto ng mga iyan? Wala ibang solusyon kundi matutuhan ang pangunahing mga berbo at isa

Verbal Aspect vs Tense in Tagalog

As I have mentioned in my post http://www.filipitaly.com/2020/09/english-vs-tagalog-differences-and.html, while in the English language there are both tenses (past, present and future) and aspects (simple, continuous, perfect and perfect continuous) of the verb, in Tagalog there is nothing but verbal aspect.

Tenses are concerned with whether a certain action has occurred in the past, is happening in the present or will happen in the future.

Aspects in Tagalog verbs merely convey the idea that a certain action has been completed, it is in progress or it is contemplated.

For example, if I say "kumain ako", the idea here is that I have completed the action of eating: the hearer has no clue whether the action was completed 2 seconds ago, 2 centuries ago or 2 millennia ago.

If I say "kakain ako", I am simply stating my intention to eat no matter if I'll do the action 5 seconds from now or 30 years from now: I am simply stating the fact that the action is "contemplated".

A nice way to illustrate the difference between a tense and the verbal aspect is the example of the boss of a company and the secretary (which I've found on the Tagalog page of the official website of the department of Asian studies of the University of Illinois): the boss of a company is only concerned with whether his employee has done his job or not, the secretary is concerned with when the employee did his job because she has to calculate the amount of his paycheck. Similarly the verbal aspect only communicates if a certain action has been done or not while a tense communicates when the action has taken place or will take place.

The fact that in Tagalog there are no tenses but just aspects makes Tagalog verbs a lot easier to learn than verbs in many Western languages.

I have a post in this blog where I briefly gloss over verbal aspect and verbal focus in Tagalog (http://www.filipitaly.com/2020/08/the-tagalog-language.html)

In the future I'll post more detailed articles about the Tagalog grammar.


Comments

Popular posts from this blog

Salitang Ugat at Panlapi sa Wikang Tagalog

Mga Pangngalan at mga Panlaping Maka-ngalan sa Wikang Tagalog

"Isang Kahig Isang Tuka"