Posts

Showing posts from October, 2020

Pokus ng Pandiwa at mga Panlaping Maka-diwa sa Wikang Tagalog

Aspekto ng Pandiwa sa Wikang Tagalog

Mga Pang-uri at mga Panlaping Maka-uri sa Wikang Tagalog

Mga Pangngalan at mga Panlaping Maka-ngalan sa Wikang Tagalog

Salitang Ugat at Panlapi sa Wikang Tagalog

Aglutinasyon sa Wikang Tagalog

Adverbs or "Pang-abay" in Tagalog

Adjectives in Tagalog

Personal and Demonstrative Pronouns in Tagalog

Pseudo Verbs in Tagalog

Existentials and Negations in Tagalog

Markers in Tagalog

Verbal Focus in Tagalog

"Naka-" vs "nakaka-": a Common Mistake that many Native Filipino Speakers Make

Nouns in Tagalog and "Panlaping Makangalan"

What is the "Ay" Marker in the Tagalog Language?

Affixes in Tagalog

Why Filipino Migrants Should Know the Structure of their Native Language