Ang Wikang Italyano para sa mga Pilipino - Bahagi 3: mga Regular at di-Regular na Pandiwa

Image
"io dormo" ="ako ay natutulog"....kasama ng aso ko....sana hindi ako kagatin.... Ang mahirap tungkol sa wikang Italyano ay na mayroon maraming di-regular na mga berbo o pandiwa. Ang mahirap ay na may malaking pagkakaiba sa pagitan ng "base form" at ang "conjugated form". Sa Tagalog wala gaanong pagkakaiba: halimbawa ang "base form" ng pandiwang "pumunta" ay nagiging "pumunta", "pumupunta" at "pupunta". Pero ang katumbas na pandiwang Italyanong "andare", kapag ginagawa ang conjugation, ay nagiging: Io vado = ako ay pumupunta Tu vai = ikaw ay pumupunta Lui/lei va = siya ay pumupunta Noi andiamo = kami o tayo ay pumupunta Voi andate = kayo ay pumupunta Loro vanno = sila ay pumupunta Isip-isipin ninyo: ang "andare" ay nagiging "vado", "vai", "va" etc. Paano pwedeng matuto ng mga iyan? Wala ibang solusyon kundi matutuhan ang pangunahing mga berbo at isa

Adjectives in Tagalog

 An adjective describes a noun


Adjectives are words like beautiful, awesome and any other word that gives some information about the thing, the place, the person, the idea or the animal described by a noun.


In Tagalog there are adjectives that are formed by a root word+an affix (like maganda=beautiful) and adjectives that don't require an affix (like bobo=stupid).


Here is a list of affixes that are used to form compound adjectives


1 ma- having a certain quality

Example: maganda=beautiful


2. maka- having a certain inclination

Example: makalaman=fleshly


3. maka- having a certain ability

Example: makadurug-puso=having the ability to break one's heart


4. mala- being like

Example: malasibuyas=like an onion


5. mapag- having a certain habit

Example: mapagbiro=having the habit to joke


6. mapang~ mapan~ mapam~ one who does on a regular basis the thing described by the root word

Example: mapang-away= one who regularly engages in a quarrel


7. pala- one who is constantly doing the thing described by the root word

Example: palaisip=always thinking


8. pang-~ pan-~ pam- instrumental

Example: pampatibay=encouraging


9.-an~ han one who possesses the quality described by the root word to a large extent

Example: duguan=inclined to a large extent toward bloodshed


10. in- like the thing described by the root word

Example: sinampalok=like a tamarind


11. in/-hin one who easily catches the thing described by the root word

Example: lagnatin=one who easily catches the flu


12. ma- -in/-hin one who possesses the quality described by the root word to a large extent

Example: maawain=full of mercy

Comments

Popular posts from this blog

Salitang Ugat at Panlapi sa Wikang Tagalog

Mga Pangngalan at mga Panlaping Maka-ngalan sa Wikang Tagalog

"Isang Kahig Isang Tuka"