Trabaho at Magkano ang Sahod sa Italya

Image
Sumusulat ako ng post na ito batay sa aking kaalaman bilang Italyanong asawa ng isang Pinay OFW na may maraming Pinoy na kaibigan dito. Sa kabila ng matinding krisis sa ekonomya dito sa Italy, karamihan ng mga Pinoy na kaibigan ko ay may trabaho at may disyenteng buhay.  Sabihin natin na dito sa Italya ang sahod ay medyo mababa kumpara sa mga bansa ng hilagang Europe at ang sahod ng maraming mga Pinoy na nagtratrabaho bilang katulong ay hindi lumalampas sa 7€ per oras. Mayroon tatlong pangunahing mga paraan dito sa Italy para magtrabaho sa domestic sector: Live-in Lungo orario (mahabang oras sa iba't ibang amo o sa isa na lang) Part-time (4-5 oras sa isa o mahigit sa isang amo) LIVE-IN WORK Dahil sa mahirap nang asahan na ang sahod per oras ay lumalampas ng 7€ (at mayroon din pagkakataon na ang sweldo ay nasa 5€ na lang) tiyak na ang pinakamagandang situwasyon para sa isang pamilyang Pinoy na may anak at na may kamag-anak sa Pilipinas na umaasa sa tulong ay kung libre ang bahay, ib

Affixes in Tagalog

Tagalog is one of the major languages spoken in the Philippines.

It is spoken in Metro Manila and in its neighboring provinces, like Batangas, Laguna, Cavite, Bulacan and others.

A National Park in the province of Bulacan, one of the Tagalog speaking provinces of the Philippines

Tagalog is an Austronesian language, a language family comprising languages spoken in the Malay Peninsula, in South East Asia, in Taiwan, in the islands of the Pacific Ocean and in Magadascar.

Agglutination

Tagalog, like most Austronesian languages, is an agglutinative language.

An agglutinative language is characterized by words that are made up of different morphems (morpema in Tagalog), a morphem being the smallest part of a word having a meaning of its own (like, for example, the English word doable: if I separate the two morphems, do and able each of them has a meaning of its own and can stand on its own)

Agglutination in Tagalog: Root Words and Affixes

Generally words in Tagalog are formed by combining a "salitang ugat" or "root word" with one or more "panlapi" or affixes.

There are three types of affixes in Tagalog: 

  1. Unlapi or prefix
  2. Gitlapi or infix
  3. Hulapi or suffix

"Unlapi" or "Prefix"

For example, I could combine the "root word" talino, which conveys the idea of "intelligence", with the affix ma to form the adjective ("pang-uri") matalino (intelligent).

In this case the "affix" or "panlapi" is called "prefix" or "unlapi", because it occurs before the "root word"

"Prefixes" can also be used to form verbs, like, for example, the verb magbasa (to read) and nouns like inapo or katrabaho, kaibigan etc.

"Gitlapi" or "Infix"

The "gitlapi" is an affix that goes in between the root word.

A typical example is the verb "kumain" (to eat), where the "um" affix goes between the first consonant and the first vowel of the root word "kain"

"Hulapi" or "Suffix"

The "hulapi" occurs at the end of the root word. A typical example are the -in verbs like "basahin" (to read) or such nouns as "aklatan" (library).

The challenging thing in Tagalog is that there are way too many affixes.

I have glossed over the concept of focus in Tagalog and the various affixes in my post http://www.filipitaly.com/2020/08/the-tagalog-language.html.

However in the coming posts I'll cover the various affixes in more detail.


Comments

Popular posts from this blog

"Isang Kahig Isang Tuka"

Salitang Ugat at Panlapi sa Wikang Tagalog

Simuno at Panaguri sa isang Pangungusap