Trabaho at Magkano ang Sahod sa Italya

Image
Sumusulat ako ng post na ito batay sa aking kaalaman bilang Italyanong asawa ng isang Pinay OFW na may maraming Pinoy na kaibigan dito. Sa kabila ng matinding krisis sa ekonomya dito sa Italy, karamihan ng mga Pinoy na kaibigan ko ay may trabaho at may disyenteng buhay.  Sabihin natin na dito sa Italya ang sahod ay medyo mababa kumpara sa mga bansa ng hilagang Europe at ang sahod ng maraming mga Pinoy na nagtratrabaho bilang katulong ay hindi lumalampas sa 7€ per oras. Mayroon tatlong pangunahing mga paraan dito sa Italy para magtrabaho sa domestic sector: Live-in Lungo orario (mahabang oras sa iba't ibang amo o sa isa na lang) Part-time (4-5 oras sa isa o mahigit sa isang amo) LIVE-IN WORK Dahil sa mahirap nang asahan na ang sahod per oras ay lumalampas ng 7€ (at mayroon din pagkakataon na ang sweldo ay nasa 5€ na lang) tiyak na ang pinakamagandang situwasyon para sa isang pamilyang Pinoy na may anak at na may kamag-anak sa Pilipinas na umaasa sa tulong ay kung libre ang bahay, ib

Markers in Tagalog

 Markers in Tagalog play a role similar to that of articles and prepositions in English.


A marker is, in fact, a word that comes before a noun.


Depending on the focus of the verb a marker indicates the role that the noun plays in the sentence: a marker may mark a noun as actor, object, location, direction etc.


ANG and SI/SINA


These markers are used to point out the focus of the sentence.


1. ANG (or ANG MGA if the focus of the sentence is a plural) marks a word as the focus of the sentence except for nouns that are the names of people that are marked by SI (singular) or SINA (plural)


Examples:


Pumunta ang empleyado sa opisina (singular)=the office worker went to his office


Pumunta ang mga empleyado sa opisina


Pumunta si Mario sa opisina


Pumunta sina Mario at Grace sa opisina


NG and NI/NINA


These markers are used when the noun is not the focus of the sentence


Example:


Binasa ng estudiante ang libro=the book is what the student read (the student is not the focus of the sentence, rather it is the book)


Binasa ng mga estudiante ang libro


Binasa ni Mario ang libro


Binasa nina Mario at Grace ang libro


NG also indicates possession


Example:


Ang libro ng estudiante (the book that belongs to the student)


Ang libro ni Mario


SA and KAY/KINA


These markers have to do with direction, location and beneficiary and correspond to prepositions in English


Examples:


BENEFICIARY


Ibinigay ng titser ang isang libro sa estudiante (or sa mga estudiante=plural)=the teacher gave a book to the student


Ibinigay ng titser ang isang libro kay Mario (or kina Mario at Grace)


DIRECTION


Pumupunta ako sa bahay=I am going (sa=to in this context) home


Pumupunta ako kay Mario=I am going to Mario


LOCATION


Example:


Mayroon ang isang Jollibee restaurant sa Milan, Italy=there is a Jollibee restaurant in Milan


SA also marks a future time


Example:


Magbabakasyon ako sa Agosto=I'll go on vacation in August

Comments

Popular posts from this blog

"Isang Kahig Isang Tuka"

Salitang Ugat at Panlapi sa Wikang Tagalog

Simuno at Panaguri sa isang Pangungusap