Ang Wikang Italyano para sa mga Pilipino - Bahagi 3: mga Regular at di-Regular na Pandiwa

Image
"io dormo" ="ako ay natutulog"....kasama ng aso ko....sana hindi ako kagatin.... Ang mahirap tungkol sa wikang Italyano ay na mayroon maraming di-regular na mga berbo o pandiwa. Ang mahirap ay na may malaking pagkakaiba sa pagitan ng "base form" at ang "conjugated form". Sa Tagalog wala gaanong pagkakaiba: halimbawa ang "base form" ng pandiwang "pumunta" ay nagiging "pumunta", "pumupunta" at "pupunta". Pero ang katumbas na pandiwang Italyanong "andare", kapag ginagawa ang conjugation, ay nagiging: Io vado = ako ay pumupunta Tu vai = ikaw ay pumupunta Lui/lei va = siya ay pumupunta Noi andiamo = kami o tayo ay pumupunta Voi andate = kayo ay pumupunta Loro vanno = sila ay pumupunta Isip-isipin ninyo: ang "andare" ay nagiging "vado", "vai", "va" etc. Paano pwedeng matuto ng mga iyan? Wala ibang solusyon kundi matutuhan ang pangunahing mga berbo at isa

Markers in Tagalog

 Markers in Tagalog play a role similar to that of articles and prepositions in English.


A marker is, in fact, a word that comes before a noun.


Depending on the focus of the verb a marker indicates the role that the noun plays in the sentence: a marker may mark a noun as actor, object, location, direction etc.


ANG and SI/SINA


These markers are used to point out the focus of the sentence.


1. ANG (or ANG MGA if the focus of the sentence is a plural) marks a word as the focus of the sentence except for nouns that are the names of people that are marked by SI (singular) or SINA (plural)


Examples:


Pumunta ang empleyado sa opisina (singular)=the office worker went to his office


Pumunta ang mga empleyado sa opisina


Pumunta si Mario sa opisina


Pumunta sina Mario at Grace sa opisina


NG and NI/NINA


These markers are used when the noun is not the focus of the sentence


Example:


Binasa ng estudiante ang libro=the book is what the student read (the student is not the focus of the sentence, rather it is the book)


Binasa ng mga estudiante ang libro


Binasa ni Mario ang libro


Binasa nina Mario at Grace ang libro


NG also indicates possession


Example:


Ang libro ng estudiante (the book that belongs to the student)


Ang libro ni Mario


SA and KAY/KINA


These markers have to do with direction, location and beneficiary and correspond to prepositions in English


Examples:


BENEFICIARY


Ibinigay ng titser ang isang libro sa estudiante (or sa mga estudiante=plural)=the teacher gave a book to the student


Ibinigay ng titser ang isang libro kay Mario (or kina Mario at Grace)


DIRECTION


Pumupunta ako sa bahay=I am going (sa=to in this context) home


Pumupunta ako kay Mario=I am going to Mario


LOCATION


Example:


Mayroon ang isang Jollibee restaurant sa Milan, Italy=there is a Jollibee restaurant in Milan


SA also marks a future time


Example:


Magbabakasyon ako sa Agosto=I'll go on vacation in August

Comments

Popular posts from this blog

Salitang Ugat at Panlapi sa Wikang Tagalog

Mga Pangngalan at mga Panlaping Maka-ngalan sa Wikang Tagalog

"Isang Kahig Isang Tuka"