Trabaho at Magkano ang Sahod sa Italya

Image
Sumusulat ako ng post na ito batay sa aking kaalaman bilang Italyanong asawa ng isang Pinay OFW na may maraming Pinoy na kaibigan dito. Sa kabila ng matinding krisis sa ekonomya dito sa Italy, karamihan ng mga Pinoy na kaibigan ko ay may trabaho at may disyenteng buhay.  Sabihin natin na dito sa Italya ang sahod ay medyo mababa kumpara sa mga bansa ng hilagang Europe at ang sahod ng maraming mga Pinoy na nagtratrabaho bilang katulong ay hindi lumalampas sa 7€ per oras. Mayroon tatlong pangunahing mga paraan dito sa Italy para magtrabaho sa domestic sector: Live-in Lungo orario (mahabang oras sa iba't ibang amo o sa isa na lang) Part-time (4-5 oras sa isa o mahigit sa isang amo) LIVE-IN WORK Dahil sa mahirap nang asahan na ang sahod per oras ay lumalampas ng 7€ (at mayroon din pagkakataon na ang sweldo ay nasa 5€ na lang) tiyak na ang pinakamagandang situwasyon para sa isang pamilyang Pinoy na may anak at na may kamag-anak sa Pilipinas na umaasa sa tulong ay kung libre ang bahay, ib

Personal and Demonstrative Pronouns in Tagalog

 There are three types of pronouns in Tagalog:

Ang pronouns (personal and demonstrative)

Ng pronouns (personal and demonstrative)

Sa pronouns (personal and demonstrative)

ANG PRONOUNS:


These are the pronouns in focus, or, in other words, the pronouns that are used with mag-, -um-, maka-, makapag- and some ma- verbs


Personal (panao)


Ako: I


Ikaw (used at the beginning of the sentence)/ka (used in other parts of the sentence): you


Siya: he/she


Kami (we exclusive: excludes the hearer or the person being addressed)/tayo (we inclusive): we


Kayo: You


Sila: They


Example: pumunta ako sa bahay ni Mario, pumunta ka sa bahay ko etc.


Demonstrative (pamatlig)


Ito this


Iyan that (near the hearer or the person being addressed)


Iyon that (far from the speaker and the hearer)


Example: ano ba ito? (What is this?), Ano ba iyan/iyon? (What is that?)


NG PRONOUNS:


These are the pronouns that are not in focus and go with ng verbs (i-, -in, ma-, -an)


Personal (panao)


Ko my


Mo your


Niya his/her


Namin (esclusive)/natin (inclusive) our


Ninyo Your


Nila their


Demonstrative (pamatlig)


Nito (of) this


Niyan (of) that (near the hearer)


Niyon (of) that (far from the hearer)


They indicate


Possession


Example: ang bahay ko=my house


Direct object


Example: bumili ako (focus) nito (not in focus)=I bought this


Actor not in focus


Example: binili ko ang kotse=the car is what (the car is in focus) I (actor not in focus) bought


SA PRONOUNS


Personal (panao)


Akin me/mine


Iyo you/yours


Kanya he/his


Amin (exclusive)/Atin (inclusive) we/our


Inyo You/Your


Kanila they/their


These pronouns have four functions:


Possession


Example: ang aking bahay (my house)


Direction/Beneficiary


Examples: pupunta ako sa iyo=I am going to you (or your house), ibinibigay ko ang libro sa kanya=I am giving him the book


Location


Example: ang susi ng kotse ay nasa akin=the car key is with me


Demonstrative (pamatlig)


Dito/rito here


Diyan/riyan there (near the hearer)


Doon/roon (far from the hearer)


These also indicate


Direction


Example: pupunta ako doon=I'll go there


Beneficiary


Example: bumili ako ng regalo para dito=I bought a gift for this


Location


Example: dito sa Italya= here in Italy


So these are the various pang-halip (panao=personal at pamatlig=demonstrative) in Tagalog

Comments

Popular posts from this blog

"Isang Kahig Isang Tuka"

Salitang Ugat at Panlapi sa Wikang Tagalog

Simuno at Panaguri sa isang Pangungusap