Why Filipinos Have Spanish Surnames

Image
  All Filipino people have surnames: some have Spanish sounding ones, some have native Tagalog ones, some have Chinese sounding ones....the only one who does not have an "apelydo" or surname is Gloc 9 because " nandito na si Gloc 9, wala siyang apelydo"! As husband of a Filipina I have regular social interactions with Filipinos and I know plenty of De La Cruz, Ramos, De Ramos, Lopez, Lachica and many other Filipino people who have Spanish surnames I also have Pinoy friends who have non Spanish-sounding surnames like Binaban, Macaraig, Macaraeg. My wife's surname is Eco and this particular surname is actually common in Italy and Umberto Eco is one of the most famous Italian writers and best-selling authors. I also know many whose surname is Tolentino , which could also be Italian and, actually, here in Italy we have the town of Tolentino and Nicola da Tolentino is viewed as a saint by the Catholic church. While a lot of Filipino people have Spanish surnames, th

Salitang Ugat at Panlapi sa Wikang Tagalog

Sa Tagalog maraming mga salita ay binubuo sa pamamagitan ng isang saligang salita na tinatawag na ugat at isa o mahigit pang panlapi, o "affix" sa wikang Ingles.

Ang isang halimbawa ay ang salitang ugat ganda.

Batay sa uri ng panlapi na idinidikit ng isa sa salitang ugat pwedeng bumuo ng isang

Pandiwa (verb): halimbawa gumanda

Sa ganitong halimbawa ang uri ng panlapi, ibig sabihin ang -um- ay tinatawag na gitlapi dahil nasa gitna ng salitang ugat

Pang-uri (adjective): maganda

Ang panlaping ma- ay tinatawag na unlapi dahil nasa unahan ng salitang ugat

Pangngalan (noun): kagandahan

Ang ka- ay, syempre pa, ang isang unlapi, samantala ang -(h)an ay ang isang hulapi dahil nasa huling dako ng salita.

Syempre naman, sa wikang Tagalog di-hamak na mas marami ang mga panlapi kaysa sa -um-, ma- at ka-....-an.

Kaya sa darating na mga post ay magpopokus ako sa iba't ibang uri ng 

1 panlaping makangalan
2 panlaping makauri
3 panlaping makadiwa

Comments

Popular posts from this blog

Mga Pangngalan at mga Panlaping Maka-ngalan sa Wikang Tagalog

"Isang Kahig Isang Tuka"