Ang Wikang Italyano para sa mga Pilipino - Bahagi 3: mga Regular at di-Regular na Pandiwa

Image
"io dormo" ="ako ay natutulog"....kasama ng aso ko....sana hindi ako kagatin.... Ang mahirap tungkol sa wikang Italyano ay na mayroon maraming di-regular na mga berbo o pandiwa. Ang mahirap ay na may malaking pagkakaiba sa pagitan ng "base form" at ang "conjugated form". Sa Tagalog wala gaanong pagkakaiba: halimbawa ang "base form" ng pandiwang "pumunta" ay nagiging "pumunta", "pumupunta" at "pupunta". Pero ang katumbas na pandiwang Italyanong "andare", kapag ginagawa ang conjugation, ay nagiging: Io vado = ako ay pumupunta Tu vai = ikaw ay pumupunta Lui/lei va = siya ay pumupunta Noi andiamo = kami o tayo ay pumupunta Voi andate = kayo ay pumupunta Loro vanno = sila ay pumupunta Isip-isipin ninyo: ang "andare" ay nagiging "vado", "vai", "va" etc. Paano pwedeng matuto ng mga iyan? Wala ibang solusyon kundi matutuhan ang pangunahing mga berbo at isa

Verbal Aspect vs Tense in Tagalog


"Sumakay ako sa kariton": then I got down to take the picture above. If I said "sumasakay ako" I'd mean that I am still on the kariton


There are Filipinos who use the expressions "kapanahunan ng pandiwa", which is the Tagalog term for "tense", and "aspekto ng pandiwa" interchangeably.

But are "tense" and "aspect" the same thing?

Are there real "tenses" in Tagalog, and in the Philippine languages in general?

Even some English books and teachers mix the two and when they are asked about tenses in English they say that the past simple, the past continuous, the past perfect, the present simple, the present continuous and the present perfect are "tenses".

In reality in the English language only the past and the present are, strictly speaking, "tenses" in the real sense of the word, as past and present deal with time.

The "simple", the "continuous" and the "perfect" don't deal with "time", rather they deal with "how" the action is done and they tell us about the speaker's perspective about the action.

If for example I say something like "I am living in Rome", what I am saying is that "right now" I live in Rome but this might not be the case in the future.

If I say "I have lived in Rome" I am kind of looking at the past from the point of view of the present and I am conveying the idea that "up until now Rome has been my home but now I might start taking a different direction".

So, in English, "tenses" talk about past and present or, in other words they deal with with time, but one can talk about time from different perspectives and use "aspects" of the past and the present.

In Tagalog there are no "tenses", there is only "verbal aspect".

If I say "kumain ako", I am using the "completed aspect" and I am, therefore, talking about an action that has been completed.

"Kumakain ako" is similar to the "continuous aspect" in English and refers to an action that is "in progress" (or that was in progress in the past if, for example I say something like "kahapon, habang kumakain ako, dumating ang pinsan ko"="yesterday, while I was eating my cousin arrived") but it has nothing to do with past or present.

"Kakain ako" is the "contemplated aspect": if I say "kakain ako" I am stating my "intention" to eat, I am "contemplating" the action but I am not doing it right now.

So "kapanahunan" and "aspekto" are not the same thing and in Tagalog there is only the verbal aspect and there is no such thing as tenses.

Comments

Popular posts from this blog

Salitang Ugat at Panlapi sa Wikang Tagalog

Mga Pangngalan at mga Panlaping Maka-ngalan sa Wikang Tagalog

"Isang Kahig Isang Tuka"