Ang Wikang Italyano para sa mga Pilipino - Bahagi 1

 

Maraming Pilipino na nagtratrabaho sa Italya ay may anak na lumalaki dito at fluent sa Italyano

Bilang Italyanong asawa ng isang Pilipina, napansin ko na napakaraming adultong Pilipino na nagtratrabaho sa Italya ay may malaking problema sa komunikasyon sa kanilang mga anak na lumalaki dito at mas nakapagsasalita ng Italyano kaysa sa Tagalog.

Kaya isa sa mga layunin ng aking blog ay upang magturo ng Italyano sa mga magulang Pinoy na nagtratrabaho dito, dahil marunong akong mag-Tagalog at medyo kaya kong ilagay ang aking sarili sa isip ng isang Pilipino (Pilipina kasi si misis.....).

Syempre, ang Italyano ay medyo masalimuot at kumplikado, pero sisikapin kong ipaliwanag ito sa simpleng paraan at para makagawa nito gagawa ako ng medyo maikling mga post na nagpopokus lang sa isang paksa sa bawat pagkakataon.

Ang isa sa pinakaimportantent bagay na kailangang malaman tungkol sa wikang Italyano ay na, kung ang isang salita ay "feminine" o "masculine", lahat ng ibang mga salita (articles, prepositions, adjectives at, kung minsan, pati verb) ay dapat magkasundo sa "gender" ng salitang iyon.

Halimbawa, sa wikang Tagalog lagi ginagamit ang "ang", kapwa sa mga salitang tumutukoy sa lalaki at sa salita na tumutukoy sa babae.

Halimbawa:
Ang lalaki/ang babae
Ang abogado/ang abogada
Ang propesor/ang propesora

Sa wikang Italyano nagbabago ang article (at hindi lamang ang article, kundi pati yun "pang-uri" o "adjective", ang mga "preposition" at iba pa, pero dito magpopokus lang ako sa mga article).

Heto ang ilang mga halimbawa ng mga salita na nasa "masculine":

Telefono= telepono
Uomo=lalaki
Specchio=salamin

At heto naman ang ilang salita na nasa "feminine":
Donna=babae
Arancia=orange

Anu-ano kaya ang mga article (ang Italyanong katumbas ng "ang") na dapat gamitin?

ARTICLES PARA SA MGA SALITANG MASCULINE:

IL telefono: tuwing ang isang salita ay nagsisimula sa isang "consonant", tulad ng "t", "p", "b", "d" etc., ang articleng ginagamit ay "il"

L'uomo: tuwing ang salita ay nagsisimula sa "vowel" ang ginagamit ay ang "L" na sinusundan ng "apostrophe"

LO specchio
LO smartphone
.......
Sa ganitong mga pagkakataon ang mga salitang ginagamit ay nagsisimula sa dalawang nakadikit na "consonant", kaya ang "article" ay "LO".

Paano kung "plural" ang mga salita?

Ang "IL" ay nagiging "I"
Halimbawa: 
IL telefono/I telefoni

At ang "L'" at ang "LO" ay nagiging "GLI"
L'uomo/GLI uomini
LO specchio/GLI specchi
LO smartphone/GLI smartphone

ARTICLES PARA SA MGA SALITANG FEMININE:

Kung ang isang salita ay nagsisimula sa isang "consonant", ang article na nasa "feminine" ay "LA"
Halimbawa:
LA donna=ang babae

Kung nagsisimula sa "vowel", ang article ay L'
Halimbawa: 
L'arancia=ang orange

Kung "plural" ang mga salitang iyon, ang article ay nagiging "LE"
Halimbawa:
LE donne
LE arance

Kapansin-pansin na (sa pangkalahatang) may pagbabago ng huling letra kapag ang isang salitang "singular" ay naging "plural" at ang "masculine" ay nagiging "feminine".

Syempre, gaya ng sinabi ko, hindi basta yun article ang nagbabago, batay sa kung ang isang salita ay "panlalaki" o "pambabae".

Nagbabago din ang "PANG-URI" o "ADJECTIVE" (salitang nagbibigay ng "karagdagang impormasyon", gaya ng "maganda", "pangit", "mataba", "payat" etc.). Sa Wikang Tagalog kasi puro MAganda, MAtalino etc ang ginagamit, anuman ang "gender" (masculine man o feminine):
Magandang babae/magandang lalaki
Matalino si Mario/Matalino si Maria

Sa Italyano may "gender" din ang adjective:
Maganda si Mario: Mario è bello
Maganda si Maria: Maria è bella

Hindi pareho "bello" o "maganda" kundi yun lalake ay "bello" (gwapo) at ang babae ay "bella" (gwapa)

Heto po ang isang maikling video kung saan nagbibigay ako ng kaunting paliwanag tungkol sa paksang ito: https://youtu.be/w3UK82Nmh98

Dahil talagang kumplikado ang wikang Italyano, hanggang dito na lang ako sa ngayon.

Ang pinakamabuting bagay ay magpokus sa isang paksa lang sa bawat pagkakataon at matutuhan ito ng maigi para abutin ang punto na sa loob ng ilang mga buwan kaya ninyong sumulat (at hindi lang magsalita ng medyo "barok") sa wikang Italyano.

Maraming Pinoy dito kasi ay marunong lang magsalita pero tuwing dapat nilang fill-upan ang isang form o sumulat para makipag-ugnayan sa immigration o sa ibang ahensya ng gobyerno, nahihirapan sila.

Para hindi mahirapan dapat mag-aral ng lokal na wika.

Totoo na sakripisyo iyon, pero komunikasyon sa mga anak ninyo ang nakataya at napakaimportante rin maging mahusay sa komunikasyon sa gobyerno o sa ibang "pormal" na okasyon at iwasan na lagi kailangan ang tulong ng iba.

Ok, hanggang dito na lang ako at hanggang sa susunod po.

Salamat sa reading.Comments

Popular Posts