Posts

Showing posts from January, 2021

The "Crab Mentality" of Filipinos (from the Standpoint of a Foreigner)

Ang Wikang Italyano para sa mga Pilipino - ang Past Tense

Why Filipinos Have Spanish Surnames

Commands and Requests in Tagalog

Tenses in Italian - Italian for Foreigners Part 3

Particles in Tagalog

Gender and Number in Italian - Italian for Foreigners Part 2

Ang Wikang Italyano para sa mga Pilipino - Bahagi 3: mga Regular at di-Regular na Pandiwa

Ang Wikang Italyano para sa mga Pilipino - Bahagi 2: mga Pandiwa