Is the "Ay" Marker in Tagalog the Same as the English Verb "To be"?

One of the most common markers in the Tagalog language is ay. It may appear as if ay  is the equivalent of the English verb "to be", because, for example, the literal translation of a phrase like ako ay Pilipino is "I am  Filipino". However, in reality, far from being a verb, let alone the verb "to be", which doesn't really exist in Tagalog, the function of ay is simply to invert the order of a phrase, and in the example above ako ay Pilipino is merely the inverted form of Pilipino ako. In other words, because in Tagalog there is no such thing as the verb "to be", such phrases as "I am Italian", "she is beautiful" or "Mario is a doctor" in Tagalog have no verb and are literally rendered as "Italian I" ("Italiano ako"), "beautiful she" ("maganda siya") and "doctor Mario" ("doktor si Mario"). The "ay" marker simply switches the order of such phr

Ang Wikang Italyano para sa mga Pilipino - Bahagi 3: mga Regular at di-Regular na Pandiwa

"io dormo" ="ako ay natutulog"....kasama ng aso ko....sana hindi ako kagatin....


Ang mahirap tungkol sa wikang Italyano ay na mayroon maraming di-regular na mga berbo o pandiwa.

Ang mahirap ay na may malaking pagkakaiba sa pagitan ng "base form" at ang "conjugated form".

Sa Tagalog wala gaanong pagkakaiba: halimbawa ang "base form" ng pandiwang "pumunta" ay nagiging "pumunta", "pumupunta" at "pupunta".

Pero ang katumbas na pandiwang Italyanong "andare", kapag ginagawa ang conjugation, ay nagiging:

Io vado = ako ay pumupunta

Tu vai = ikaw ay pumupunta

Lui/lei va = siya ay pumupunta

Noi andiamo = kami o tayo ay pumupunta

Voi andate = kayo ay pumupunta

Loro vanno = sila ay pumupunta

Isip-isipin ninyo: ang "andare" ay nagiging "vado", "vai", "va" etc.

Paano pwedeng matuto ng mga iyan?

Wala ibang solusyon kundi matutuhan ang pangunahing mga berbo at isaulado ang iba't ibang mga conjugation.

Isipin na lang ninyo na sa wikang Italyano 21 ang mga "tense"!

Sa post na ito lilimitahan ko ang aking sarili sa pagpapaliwanag ng "present tense" na lang at gagamitin ko 2 berbo, isa na regular at isa na di-regular.

Sa halimbawa na nasa itaas nakikita na ang "present tense" ng berbong "andare" o "pumunta".

Ang isa pang halimbawa ng isang di-regular na pandiwa ay "essere" ("maging" o, para mas tumpak, "to be" sa English)

Base form = essere

Conjugated form (present indicative):

Io sono

Tu sei

Lui/lei è

Noi siamo

Voi siete

Loro sono

Gaya ng sinabi ko sa naunang post, may mga berbo na nagtatapos sa "are", gaya ng "andare", mga berbo na nagtatapos sa "ere", gaya ng "essere" at mga berbo na nagtatapos sa "ire".

Isang halimbawa ng "ire" na uri ng berbo ay "dormire" na nangangahulugang "matulog".

Ang berbong "dormire" ay regular at, at least, ang conjugation nito ay hindi sobrang lumalayo sa "base form".

Io dormo (gaya ng nakikita ang unang bahagi ng salita, ang mga letrang "dor" ay hindi nagbabago)

Tu dormi

Lui/lei dorme

Noi dormiamo

Voi dormite

Loro dormono

Sa susunod na post ay magbibigay ako ng mas maraming halimbawa ng pinakakaraniwang mga berbo at ang conjugation ng mga iyon sa "present tense".Comments

Popular posts from this blog

"Isang Kahig Isang Tuka"

Grammatica Tagalog (Tagalog Grammar Explained in Italian)

Salitang Ugat at Panlapi sa Wikang Tagalog