Is the "Ay" Marker in Tagalog the Same as the English Verb "To be"?

One of the most common markers in the Tagalog language is ay. It may appear as if ay  is the equivalent of the English verb "to be", because, for example, the literal translation of a phrase like ako ay Pilipino is "I am  Filipino". However, in reality, far from being a verb, let alone the verb "to be", which doesn't really exist in Tagalog, the function of ay is simply to invert the order of a phrase, and in the example above ako ay Pilipino is merely the inverted form of Pilipino ako. In other words, because in Tagalog there is no such thing as the verb "to be", such phrases as "I am Italian", "she is beautiful" or "Mario is a doctor" in Tagalog have no verb and are literally rendered as "Italian I" ("Italiano ako"), "beautiful she" ("maganda siya") and "doctor Mario" ("doktor si Mario"). The "ay" marker simply switches the order of such phr

Kung Bakit Takot sa Akin ang mga Unggoy sa Pilipinas

Karamihan ng mga lalaki sa Pilipinas ay walang balahibo sa katawan.

At, syempre naman, ang mga unggoy na nasa kagubatan sa Pilipinas ay sanay sa mga lokal na tao at hindi sa aming mga foreigner.

Sa aking bansa maraming lalaki ay may makapal na balahibo sa katawan.

Ako ay may tunay na gubat sa katawan at makapal pa!

At syempre, kapag nakikita ng unggoy na nakatira sa gubat ang isang taong may makapal na gubat sa katawan, medyo takot iyon.....

Ang isang unggoy sa Sierra Madre, Bulacan
Unggoy na nasa gubat malapit sa Biak na Bato

Marami akong balahibo sa katawan
Ang makapal na gubat sa katawan ko

Biak na Bato


Comments

Popular posts from this blog

"Isang Kahig Isang Tuka"

Salitang Ugat at Panlapi sa Wikang Tagalog

Grammatica Tagalog (Tagalog Grammar Explained in Italian)