Pwede bang Magtrabaho nang Walang Kontrata sa Italy?

Isang karaniwang isyu dito sa Italy ay na, dahil sa sobrang mataas ang "cost of labor" maraming amo ay ayaw magbigay ng isang legal na kontrata sa trabaho sa kanilang mga empleyado, lalo na kung ang isang empleyado ay ang isang katulong.

Kontrata sa Trabaho at "Permit to Stay"

Dito sa Italy ang pagkakaroon ng isang regular na kontrata sa trabaho ay ang isang kahilingan upang mabigyan ang isang OFW ng "permit to stay" sa bansa.

Ngunit, dahil sa kadalasan ay sapat na isang amo lang ay nagbibigay ng kontrata sa trabaho upang magkaroon ng status bilang legal resident, ang aktuwal na nangyayari, sa maraming kaso, ay na maraming mga Pinoy na OFW ay nagtratrabaho nang legal sa isa o dalawang amo lang samantala sa ibang mga amo ay wala silang anumang kontrata.

Mga "Bentaha" ng Trabaho nang Walang Kontrata

Bagaman ang trabaho nang walang kontrata ay ang isang malaking paglabag sa batas at, sa bandang uli, ay nagdudulot ng maraming problema, may mga "bentaha", wika nga, sa diwa na "sa opisyal" nagiging mas mababa ang income ng isang katulong (kahit "sa aktuwal" di-hamak na mas mataas iyon, lalo na kung marami ang mga oras ng trabaho na hindi dinedeklara ng isa) at, dahil dito, nagiging deretso ang maraming benepisyo ng gobyerno na ibinibigay sa mga may mababang income.

Halimbawa, kung ang isang OFW ay nagtrabaho nang legal sa isang amo at nang walang kontrata sa, sabihin natin, 5 amo, deretso ang "unemployment benefits" sa "legal" na dating trabaho....na wala siya sanang karapatang tanggapin dahil "sa aktuwal" deretso ang kanyang trabaho sa 5 pang amo...kaso walang kontrata.

Mga Problema ng Trabaho nang Walang Kontrata

Ang mga problema ng "lavoro nero" o "black work" ay, una sa lahat, na parami nang parami ang mga kontrol at, kung ang isa na tumatanggap ng mga benepisyo ng gobyerno nang walang karapatan ay inhuhuli, maaari siyang magkaroon ng kaso sa korte, bukod na dapat niyang isauli ang lahat ng mga benepisyong tinanggap niya.

Bukod dito kung "nero" ang trabaho
  • Hindi binabayaran ang kanyang mga "contribution" para sa pagreretiro
  • Hindi binabayaran ang mga bakasyon at day off
  • Hindi binabayaran ang mga araw na absent siya sa trabaho dahil sa sakit


Comments

Popular Posts