Ano ang Balarila o Gramatika?

Ang salitang "BALARILA" ay nagmumula sa mga salitang "BALA" at "DILA"=BALA+DILA


Tiningnan ko sa iba't ibang mga diksyunaryo ang kahulugan ng salitang "bala" at heto ang iba't ibang mga posibleng diwa:


bala •

n.

bullet

» synonyms and related words:

round

adj.

1. shaped like a ball: bilog, mabilog, hugis-bola, parang bola

2. shaped like a ring or circle: hugis-singsing

3. shaped like a tube: hugis-tubo

4. full, complete: buo, husto, kompleto adv. 1. through a round of time: sa buong taon

2. in all directions from, to all parts of: palibut-libot, sa lahat ng panig (dako)Kaya, ayon sa pagkaintindi ko, ang balarila ay ang pag-aaral hinggil sa WASTONG (o KUMPLETO, BUO, HUSTO) PAGGAMIT NG DILA, ang WASTONG PAGSASALITA AT PAGSUSULAT NA BATAY SA ESPESIPIKONG MGA ALINTUNTUNIN.


Ang balarila o gramatika ay binubuo ng iba't ibang mga aspekto:


Ang MORPOLOHYA: ang pag-aaral ng kung papaano ikinakabit ang mga MORPEMA (ang pinakamaliit na yunit ng isang salita na may kahulugan).

Sa wikang Tagalog karamihan ng mga salita ang binubuo sa pamamagitan ng pagdidikit ng mga PANLAPI (gaya ng mag-,-um-,maka-,makapag- etc) sa mga SALITANG-UGAT, gaya ng "basa", "talino", "ganda" etc.


Ang SYNTAX ay ang pag-aaral hinggil sa kung papaano BINUBUO ang mga MAKABULUBANG PANGUNGUSAP (o SENTENCE)


Ang PONOLOHYA naman ay ang pag-aaral hinggil sa kung papaano BINIBIGKAS ang mga salita


At ang ETIMOLOHYA ay ang pag-aaral hinggil sa kung saan NAGMUMULA ang isang salita (halimbawa, gaya ng sinabi kanina ang "etimolohya" ng salitang "balarila" ay: "bala" (husto, wasto...) at "dila"=hustong paggamit ng pagsasalita)


Comments

Popular Posts